Achel, trappist uit het grensgebied

Achel, trappist uit het grensgebied

Iedere trappist is een abdijbier, maar niet ieder abdijbier is een trappist. Hoe dat zit, lees je in mijn eerdere blog ‘Trappist, zo veel meer dan bier alleen‘. Nu vertel ik je graag meer over Achel, één van de twaalf Trappist®-bieren, die het label Authentic Trappist Product mogen voeren. In België, slechts een paar stappen over de grens met Nederland, staat de Achelse Kluis. Een trappistenklooster, waarvan het verhaal net als van al die andere trappistenkloosters teruggaat tot het begin van de zesde eeuw.

Ora et labora
Begin zesde eeuw schreef de heilige Benedictus van Nursia zijn kloosterregel, waarin ‘ora et labora’ centraal stond. Zijn volgelingen, de Benedictijnen, leefden volgens een strak ritme van acht uur bidden, acht uur werken en acht uur rusten. In 1098 scheidde een groep monniken zich uit onvrede af. Zij stichtten een eigen klooster in Cîteaux en werden Cisterciënzers genoemd. Een discussie over de juiste toepassing van de kloosterregel van Benedictus leidde in 1664 ook binnen deze orde tot een breuk. De abt van de abdij Notre Dame de La Grande Trappe keerde terug naar een strengere invulling van het kloosterleven en zo ontstond de Orde van Cisterciënzers der Strikte Observantie. Aangezien deze orde in La Trappe ontstond, kregen deze monniken als bijnaam trappist.

Achelse Kluis
Het verhaal van de Achelse Kluis zelf gaat terug tot 1656. Op de plek van de huidige abdij werd toen een grenskapel gebouwd. Katholieken uit het naburige protestantse Nederland konden hier hun eredienst houden. In 1686 stichtte Petrus van Eijnatten uit Eindhoven er een gemeenschap van kluizenaars, waar de naam Achelse Kluis nog altijd naar verwijst. Ruim 150 jaar later, in 1846 om precies te zijn, stichtten de trappistenmonniken van Westmalle op deze plek de Sint Benedictusabdij.

Achelse brouwketels
Om in het levensonderhoud te voorzien verbouwde de abdij eigen gewassen en werd er vanaf 1859 kaas, brood en bier gemaakt. Aan dit alles kwam in de Eerste Wereldoorlog een eind. De abdij werd grotendeels verwoest en in 1917 werd het koper van de brouwketels omgesmolten tot munitie. Na de Tweede Wereldoorlog werd gestart met de bouw van een nieuwe abdij, maar pas in 1997 stelde de abdij van Westmalle geld en personeel beschikbaar voor een nieuwe brouwerij in Achel.

Achelse abt
Het was Marc Gallant, de toenmalige abt van Achel, die de productie van het Achelse bier voortvarend op gang bracht, maar de Achel 5 ontving net als de latere Achel 7 teleurstellende kritieken. Een tussenvariant, de Achel 6, wist de critici iets positiever te stemmen, maar het was de Achel 8 die in 2001 als waardige trappist werd ontvangen. Mijn favoriet is de Achel Bruin. Maar als het kwik deze zomer weer hoog oploopt, zal ook een gekoelde Achel Blond ongetwijfeld goed smaken

Proost en tot snel, Astrid

Astrid Mensink

Related Posts

Gezonder leven met 0.0-bier

Gezonder leven met 0.0-bier

Trappist, zo veel meer dan bier alleen

Trappist, zo veel meer dan bier alleen